Kedai dibawah kategori runcit umum, adalah termasuk barangan permainan, hadiah, peralatan sukan dan lain-lain.