Ziarah 300 rumah selidik keperluan asnaf

Article and photos by Berita Harian.
Latifah Arifin. (2019, May 31). Ziarah 300 rumah selidik keperluan asnaf. Berita Harian, page 71.